Zakonodavstvo i praksa u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

5. Oktobar 2023.

Značaj zaštite ličnih podataka, pristanak na njihovu obradu, svrha zakona i opravdane obrade i prenosa, kao i utvrđivanje javnog i legitimnog interesa za obradu, samo su neke od tema u životu interesovanja javnosti.

Kako bi se kvalitet i opseg primene zakona podigao na viši nivo, ali i razmenile korisne informacije u svakodnevnim izazovima u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u Nišu i Leskovcu su održane obuke lica za zaštitu podataka o ličnosti za sprovođenje aktuelnih zakonskih rešenja. Obukama su prisustvovali predstavnici Službe Poverenika, kao i ovlašćena lica za zaštitu podataka o ličnosti iz brojnih javnih ustanova iz oba grada.

Cilj obuka je da se lica za zaštitu podataka o ličnosti ili lica koja su odredili rukovaoci ili obradjivači podataka o ličnosti (ukoliko nisu određena lica za zasititu podataka o ličnosti), upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima (u EU i Republici Srbiji) i osnove za pravilnu primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Obuke su zajednički realizovali Služba Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja i projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA), zajednički finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).