Trening i javna debata o zaštiti podataka o ličnosti u Novom Pazaru

23. Jun 2023.

U Novom Pazaru su održani obuka posvećena podizanju kapaciteta, kao i panel diskusija na temu praćenja sprovođenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojoj su prisustvovali rukovaoci podataka o ličnosti, zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva i medija. U panel diskusiji učestovali su Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, zamenica Poverenika Sanja Unković, kao i predstavnici Službe Poverenika, zajedno sa predstavnicima GIZ-a i Jukoma. Cilj obuke i panel diskusije je bio pojašnjenje odredaba i razmatranje primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sagledavanje mogućnosti za njegovu bolju primenu.

Učestali izazovi sa kojima se susreću rukovaoci podataka o ličnosti, ali i globalni izazovi u vidu primene veštačke inteligencije u obradi podataka o ličnosti, potencijalna upotreba kamera za biometrijsko prepoznavanje lica, dominirali su tokom javne diskusije.

Obuke i javne diskusije, koje se u sklopu projektne podrške realizuju u narednom periodu u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne i za podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana. Podršku organizaciji pruža projekat "Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji" (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) zajednički finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Za implementaciju projektnih aktivnosti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti zadužen je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).