Održana obuka za zaposlene u organima javne vlasti u oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina

18. Decembar 2023.

Jednodnevna obuka za zaposlene iz organa javne vlasti, u cilju edukacije oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina, održana je u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Obuku su su održali eksperti Evropskog centra za manjinska pitanja (ECMI), u sklopu projektnih aktivnosti „Podrška jačanju vladavine prava u Srbiji“, zajednički finansiranoj od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i implementiranoj od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Predstavnici područnih policijskih uprava, poreskih uprava kao i predstavnici područnih jedinica Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog geodetskog zavoda prisustvovali su treningu. Svrha obuke je da zaposleni steknu bolje razumevanje zakonodavnog okvira u vezi sa službenom upotrebom jezika i pisama, kao i da steknu znanja za praktičnu primenu jezičkih prava, što će doprineti jačanju kapaciteta i efikasnom upravljanju pitanjima koja se odnose na prava manjina u svakodnevnom radu organa.