Obuka o upravljanju rizicima od korupcije za ASK

19. Decembar 2023.

Druga u nizu od pet planiranih obuka koje organizuje Međunarodna akademija za borbu protiv korupcije (IACA) za predstavnike Agencije za sprečavanje korupcije, održana je u Beogradu, 14. i 15. decembra 2023. godine, uz prisustvo predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, na poziv Agencije. 

Vanredni profesor na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani, Slovenija, Drago Kos, jedan od najpoznatijih međunarodnih eksperata iz oblasti borbe protiv korupcije, održao je obuku. Učesnici obuke mogli su da se upoznaju sa različitim formama procene rizika od korupcije, načinom i indikatorima njenog merenja, mogućnostima za podizanje motivacije državnih službenika za preduzimanje ozbiljnih mera za procenu rizika od korupcije. Kroz praktičan pristup, trener je učesnicima prikazao kako se na primeru nacionalnih anti-korpicijskih javnih politika i dokumenata može unaprediti sprovodjenje procene rizika od korupcije. 

Organizacija treninga je podržana od strane projekta „Podrška jačanju vladavina prava u Republici Srbiji (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA)", koji zajednički finansiraju EU, nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Austrijska razvojna saradnja (ADC), a za čiju implementaciju je zadužena Austrijska razvojna agencija (ADA).