Južnoafrička delegacija u poseti Beogradu

18. Jun 2024.

Ministarstvo pravde Republike Srbije i Viši sud u Beogradu ugostili su delegaciju Južnoafričke republike koju su činili predstavnici Komisije za javnu upravu (Public Service Commission), Ministarstva pravde JAR, Instituta za etiku (Ethics Institute-TEI), Nacionalnog antikorupcijskog savetodavnog odbora (National Anticorruption Advisory Council), Zaštitnika građana, i nevladinih organizacija Corruption Watch i The Whistleblower House.

U razgovoru sa državnom sekretarkom Ministarstva pravde Bojanom Šćepanović i sutkinjom Višeg suda u Beogradu Bojanom Čogurić, članovi delegacije su bliže upoznati sa praktičnim aspektima primene Zakona o zaštiti uzbunjivača i pravilima postupka koji taj zakon predviđa, sa posebnim osvrtom na važnost i delotvornost privremene mere. Južnoafrička delegacija je takođe upoznata i sa Rezolucijom o zaštiti uzbunjivača, koja je, na predlog Republike Srbije, usvojena na Desetoj konferenciji država ugovornica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, održanoj u Atlanti u decembru 2023. godine. Tom prilikom, članovima delegacije predstavljene su i najvažnije aktivnosti Ministarstva pravde u oblasti borbe protiv korupcije.

Aktivnost je organizovana u okviru projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Srbiji“, koju zajednički finansiraju EU i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) – EU za borbu protiv korupcije i za osnovna prava – a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), u saradnji sa GIZ Programom za transparentnost, integritet i odgovornost (TIP) u Južnoafričkoj Republici.