Unapređenje položaja nacionalnih manjina

9. Februar 2023.

Unapređenje položaja nacionalnih manjina kroz podizanje svesti o značaju prava nacionalnih manjina, jačanje kapaciteta na lokalnom nivou, kao i uspostavljanje sistema praćenja realizacije Akcionog plana za nacionalne manjine, bile su glavne teme sastanka državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, prof. dr Rejhana R. Kurtovića, direktora ECMI, prof. dr Vela Petaia, kao i predstavnika Delegacije EU u Srbiji i GIZ-a, u okviru projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Na sastanku je predstavljen plan aktivnosti koje će sprovoditi Evropski centar za manjinska pitanja (ECMI) do sredine 2025. godine i kojima su obuhvaćene četiri oblasti - unapređenje metodologije za praćenje ostvarivanja Akcionog plana za nacionalne manjine; jačanje kapaciteta nacionalnih saveta nacionalnih manjina; jačanje kapaciteta saveta za međunacionalne odnose; kao i podizanje svesti državnih službenika o pravima nacionalnih manjina.

Predstavljene aktivnosti, usmerene ka realizaciji dela akcionog plana za poglavlje 23 kojima se unapređuje položaj nacionalnih manjina, sprovodiće projektni tim Evropskog centra za manjinska pitanja (ECMI) iz Flensburga (Nemačka) koji se bavi istraživanjem različitih aspekata zaštite nacionalnih manjina u Evropi.