U Beogradu održan regionalni sastanak tužilaca koji postupaju u predmetima ratnih zločina

14. Oktobar 2022.

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije bilo je domaćin sastanka tužilaca iz regiona o saradnji u postupcima za ratne zločine. Učesnici su bili predstavnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine (BiH), tužioci iz Federacije BiH, Republike Srpske BiH i Brčko distrikta BiH, predstavnici Specijalnog tužilaštva Crne Gore kao i tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Ujedinjenih nacija (Mehanizam).

Regionalni skup je sazvala i organizovala Misija OEBS-a u Srbiji uz podršku Savezne Republike Nemačke, i Evropske unije, u okviru projekta “Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji”, finansiranog od strane EU, Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Austrijske razvojne saradnje (ADC), a za čiju implementaciju su zaduženi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ADA, CPMA i Misija OEBS-a u Srbiji.

Konferencija na visokom nivou organizovana je u Beogradu 10. i 11. oktobra 2022. godine. Učestvovalo je više od 35 učesnika među kojima su bili predstavnici tužilaštava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Mehanizma, predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Beogradu i Višeg suda u Beogradu, kao i predstavnici Delegacije EU i Razvojnog programa UN-a.

Ministarka pravde u Republici Srbiji, Maja Popović, zamenik Republičkog javnog tužioca, Tamara Mirović, Tužilac za ratne zločine Republike Srbije, Snežana Stanojković, Glavni tužilac Mehanizma, Serž Bramerc, šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Jan Bratu, ambasadorka Savezne Republike Nemačke, Anke Konrad i vršilac dužnosti šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Plamena Halačeva, poželeli su dobrodošlicu učesnicima. tokom uvodnih reči. U radnom delu sastanka, tužioci su razgovarali o različitim temama od ustupanja predmeta do podrške žrtvama i svedocima, potrazi za nestalim licima i budućoj saradnji.

Očekuje se da će se sledeći sastanak ove vrste održati 2023. godine.