Treći radni sastanak Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

26. April 2023.

Na trećem po redu radnom sastanku antikoruptivnih odeljenja Viših sudova i Viših javnih tužilaštava, održanom 24. i 25. aprila 2023. godine u Vrnjačkoj Banji, analiziran je rad Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kraljeva, kao i izazovi sa kojima se susreću. 

Na skupu su razmotrena pitanja vezana za organizaciju, nadležnost i rad Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, aktuelna pitanja primene Krivičnog zakonika, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i finansiranja terorizma. Usvojene su i smernice koje će poslužiti kao osnov za dalje unapređenje komunikacije, ali i kao orijentir za koordinatore, redakcije i širu javnost, u cilju postizanja višeg nivoa komuniciranja i izveštavanja. Poseban doprinos kvalitetu diskusije pružila je sutkinja Elen Best, potpredsednica Okružnog suda u Bremenu, koja je podelila iskustva u domenu suzbijanja korupcije, a čije učešće je obezbeđeno u sklopu projektne ekspertske podrške.

Treći radni sastanak Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Viših sudova i Viših javnih tužilaštava organizovan je u saradnji Višeg suda u Kraljevu i multipartnerskog projekta "Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji" koji finansiraju EU i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a koji sprovodi GIZ.