Studijska poseta Agencije za sprečavanje korupcije Litvaniji

31. Januar 2023.

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije boravili su u studijskoj poseti Litvaniji, organizovanoj u okviru „Podrške jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU za borbu protiv korupcije i osnovna prava), zajednički finansirane od strane EU, Nemačkog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i Austrijske razvojne saradnje (ADC). Poseta je bila usmerena na sticanje dodatnih znanja o mehanizmima sprečavanja korupcije u Litvaniji, kao i razmenu iskustva sa srodnim institucijama u ovoj oblasti. Sastanci su održani sa predstavnicima Specijalne istražne službe, Glavne komisije za etiku i Ministarstva unutrašnjih poslova. Teme o kojima se diskutovalo odnosile su se na procenu rizika korupcije, procenu rizika korupcije u propisima, integritet, analitičke alate, jačanje svesti o štetnosti korupcije, koordinaciju i praćenje sprovođenja antikorupcijskih mera, sukob interesa i lobiranje.