Slobodan pristup informacijama od javnog značaja zakonodavstvo i praksa

9. Novembar 2023.

Više od 60 ovlašćenih lica iz različitih organa javne vlasti iz Niša prisustvovalo je treningu organizovanom od strane Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na temu - Slobodan pristup informacijama od javnog značaja zakonodavstvo i praksa - postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Obuku su sproveli Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, Rosana Lemut – Strle predavač iz Slovenije, i v.d. pomoćnica generalnog sekretara - Sektor za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja Slavoljupka Pavlović. Ova obuka je održana uz podršku multi-donatorskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) finansiranog od strane EU, nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), i Austrijske razvojne saradnje (ADC), dok je za implementaciju ove projektne aktivnosti zadužena Austrijska razvojna agencija (ADA).

Cilj obuke je bio da se ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja pozvatih organa javne vlasti, upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima (u EU i Republici Srbiji ) i osposobe za pravilnu primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Terenske obuke, koje se u sklopu projektne podrške realizuju u četiri odabrane jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja a takođe imaju za cilj i podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana u ovoj oblasti.