Seminar o tranzicionoj pravdi za buduće donosioce odluka

16. Septembar 2022.

Misija OEBS-a u Srbiji organizovala je prvi u nizu seminara o tranzicionoj pravdi za mlade ljude iz Srbije. Ukupno 26 učesnica i učesnika, aktivista političkih partija – uključujući dva narodna poslanika – studenata, novinara i predstavnika civilnog društva iz cele Srbije, bilo je u prilici da od domaćih i regionalnih stručnjaka čuje o mehanizmima tranzicione pravde i njihovom značaju za regionalno pomirenje i stabilnost te unapređenje vladavine prava. Ovaj događaj predstavlja aktivnost realizovanu u okviru multipartnerskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ koji finansiraju Evropska unija, Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) i Austrijska razvojna saradnja (ADC), a za čiju implementaciju su zaduženi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ADA, CPMA i Misija OEBS-a u Srbiji.

Seminar o tranzicionoj pravdi organizovan je u Kragujevcu od 4. do 8. septembra 2022. godine i sastojao se od interaktivnih predavanja o mehanizmima tranzicione pravde, radu i nasleđu  Međunarodnog krivičnog suda UN-a za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS), kao i o procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima. Pored toga, učesnici su imali priliku da pogledaju relevantne dokumentarne filmove na ove teme. S tim u vezi, Misija je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizovala projekciju dokumentarnog filma „Maglaj – rat i mir“, u kome su tri ratna veterana iz Maglaja, BiH, bivši komandanti suprotstavljenih vojski u Maglaju, tokom perioda 1992 – 1995. godine, dali prikaz ratnih dešavanja i procesa posleratnog pomirenja.

Tokom više sesija, učesnici različitih etničkih grupa i pripadnici nacionalnih manjina iz Srbije dobili su priliku da se u međuetničkom dijalogu angažuju i diskutuju o pitanjima koja se odnose na odgovornost za ratne zločine, tranzicionu pravdu i pomirenje. Ovom aktivnošću Misija OEBS-a takođe nastavlja da širi mrežu pojedinaca i aktivista u Srbiji koji će promovisati odgovornost za ratne zločine i podsticati veće razumevanje srpske javnosti o bliskoj prošlosti i načinima za njeno prevazilaženje.