Okrugli sto „Prikupljanje podataka o nacionalnoj pripadnosti državnih službenika“

6. Mart 2024.

Posebna zaštita podataka o nacionalnoj pripadnosti i uspostavljanje i vođenje registara u okviru kojih se podaci o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih u organima javne vlasti podaci prikupljaju, predstavljaju nužan preduslov unapređenja zaštite i otvarenja ustavnih prava pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji. Član 77. Ustava Republike Srbije pripadnicima nacionalnih manjina garantuje pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i uspostavlja obavezu da se prilikom zapošljavanja u organe javne vlasti vodi računa o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina shodno nacionalnoj strukturi stanovništva.

Na okruglom stolu na temu „Prikupljanje podataka o nacionalnoj pripadnosti državnih službenika“, organizovanom sa ciljem da poveže relevantne aktere u ovoj oblasti, kao i da doprinese dijalogu i podizanju svesti, izneti su i  brojni konstruktivni predlozi i preporuke za poboljšanje ovih praksi u Srbiji. S obzirom da je izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti slobodno i dobrovoljno, a ovi podaci uživaju posebnu zaštitu, na okruglom stolu se govorilo i o zaštiti podataka o ličnosti kao važnom segmentu prikupljanja podataka o nacionalnoj pripadnosti.

Podršku Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u organizaciji okruglog stola pružio je projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Srbiji“, zajednički finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), implementiran od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, uz ekspertsku  podršku Evropskog centra za manjinska pitanja (ECMI).