Okrugli sto o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2023–2028. godine

23. Avgust 2023.

“Korupcija je podmukla sila i rad na njenom iskorenjivanju mora da bude stalan i uspešna prevencija i suzbijanje korupcije treba da budu u srcu reformskih procesa u Srbiji, pre svega za dobrobit građana. Hvatanje u koštac sa korupcijom i zloupotrebom sistema od vitalnog je značaja za izgradnju poverenja građana u institucije i obezbeđivanje demokratije, dobrog upravljanja i pravedne konkurencije u svakom društvu”, istaknuto je na Okruglom stolu, organizovanom u sklopu javne rasprave o Predlogu Nacionalne Strategije za borbu protiv korupcije za period 2023 – 2028.

Uz podršku projekta "Jačanje vladavine prava u Srbiji (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA)", koji je zajednički finansiran od strane EU i Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), a koji sprovodi GIZ, Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije predstavila je ministarka pravde gospođe Maje Popović, u prisustvu šefa Delegacije EU u Srbiji gospodina Emanuela Žiofrea i gospodina Denisa Kajzera, šefa Ekonomskog odeljenja Ambasade Nemačke u Srbiji.

Ministarka Popović je ukazala da se rizične oblasti koje su obuhvaćene borbe protiv korupcije odnose na privatizaciju, građevinarstvo i prostorno planiranje, javne nabavke, carinski sistem, poreski sistem, finansiranje političkih aktivnosti, lokalnu samoupravu, upravljanje javnim sektorom, javna i državna preduzeća, policiju, zdravstvo i obrazovanje.

"Proces javne rasprave je važan, a da bi bio efikasan, Strategija treba da se razvije na čvrstoj osnovi dijaloga i širokih konsultacija, zbog čega EU osniva Antikorupcijsku mrežu zaduženu za razvoj najboljih praksi i praktičnih smernica u različitim oblastima koje mogu da posluže kao čvrsta osnova za antikorupcijske akcije i prate uspeh tih akcija", istakao je ambasador Žiofre.

Gospodin Denis Kajzer je izrazio čvrsto uverenje da će efikasna primena predloženih mera i aktivnosti dati važne rezultate kada je reč o utvrđivanju nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije, uspostavljanju merljive evidencije istrage, krivičnog gonjenja i osuđujućih presuda za slučajeve organizovanog kriminala i korupcije u širokom spektru političkih oblasti,  uključujući javne nabavke, finansijske usluge i pranje novca; zamrzavanje, zaplena i oporavak imovine; efikasna zaštita uzbunjivača itd.