OEBS i EU razvijaju kapacitete pravnih praktičara koji postupaju u predmetima ratnih zločina za efektivnu komunikaciju i odnose sa javnošću

17. Februar 2023.

Uz podršku Evropske unije, Misija OEBS-a u Srbiji organizovala je 6. i 7. februara u Beogradu dvodnevnu radionicu o efektivnoj komunikaciji sa medijima i odnosima sa javnošću za pravne praktičare koji postupaju u predmetima ratnih zločina.

Učešće je uzelo 20 predstavnika i predstavnica Tužilaštva za ratne zločine Srbije, Službe za otkrivanje ratnih zločina i Jedinice za zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Teme radionice bile su komunikacija sa novinarima i medijskim radnicima, proaktivni rad sa medijima, veštine prezentacije, krizno komuniciranje i pitanje prava na informisanje i poverljivost postupaka u komunikaciji sa javnošću.

Ovaj događaj deo je aktivnosti usmerenih na jačanje kapaciteta domaćih pravnih praktičara i policijskih službenika koji se bave procesuiranjem ratnih zločina, predviđenih u okviru multipartnerskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ koji zajednički finansiraju Evropska unija, nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Austrijska razvojna saradnja (ADC).

U periodu 2022 – 2024. godina, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Advokatskom akademijom, a uz finansijsku pomoć EU, Misija OEBS-a u Srbiji organizovaće do 20 dana kurseva, obuka, okruglih stolova i radionica na teme relevantne za sudije, sudijske pomoćnike, tužilačke zamenike i pomoćnike, policijske službenike, branioce i drugo osoblje angažovano u oblasti procesuiranja ratnih zločina.