Održana obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti u Kragujevcu

6. Mart 2023.

Obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti za sprovođenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti iz više od 40 gradskih javnih ustanova, održana je u Velikoj Sali Skupštine Grada Kragujevca.

Cilj obuke je da se lica za zaštitu podataka o ličnosti ili lica koje odrede rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti (ukoliko nemaju određena lica za zaštitu podataka o ličnosti), upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima (u EU i Republici Srbiji) i osposobe za pravilnu primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Terenske obuke, koje će u sklopu projektne podrške biti realizovane u narednom periodu u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta zaštite podataka o ličnosti. Pored toga, biće organizovane i panel diskusije na temu zaštite ličnih podataka, koje za cilj pre svega imaju podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana.

Obuku sprovode predstavnici Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku multi-donatorskog projekta „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) zajednički finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).