Obuka o finansijskim istragama za ASK

15. Septembar 2023.

Obuka o tehnikama otkrivanja i istrage prevara za predstavnike Agencije za sprečavanje korupcije održana je 14. i 15. septembra 2023. godine. Ova obuka je prva od pet obuka koje će organizovati Međunarodna akademija za borbu protiv korupcije (IACA).

Predavač na obuci Bojan Geršak, viši policijski inspektor za praćenje novca i finansijske istrage pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Slovenije, upoznao je učesnike obuke sa ulogom jedinica za finansijske istrage, saradnjom sa drugim institucijama, kao i sa nacionalnim zakonodavnim okvirom i usklađenosti sa međunarodnim instrumentima. Pored toga, učesnici obuke bili su u prilici da se upoznaju sa osnovnim znanjima za sprovođenje finansijske istrage, istraživanja u slučajevima politički eksponiranih lica i na kraju sa primerima iz prakse.

Organizacija treninga je podržana od strane projekta „Podrška jačanju vladavina prava u Republici Srbiji (EU za borbu protiv korupcije i osnovna prava)", koji zajednički finansiraju EU, nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Austrijska razvojna saradnja (ADC), a za čiju implementaciju je zadužena Austrijska razvojna agencija (ADA).