Konferencija o biometrijskim podacima i video nadzoru javnih prostora

6. Jun 2023.

Korišćenjenje kamera za video nadzor i biometrijsko prepoznavanje posebno je važna tema u okviru EU, koja pokušava da pomiri dve suprotstavljene strane – zahtev za bezbednošću i zahtev za zaštitom privatnosti.

Međunarodna konferencija o biometrijskim podacima i video nadzoru javnih prostora omogućila je da se naučnici, aktivisti i praktičari u Srbiji upoznaju sa praksama u državama članicama EU u vezi sa ovom oblašću. Razlike u pristupanju ovoj temi postoje i među državama članicama EU, a iskustva i načine rešavanja problema koje su na onferenciji predstavili stručnjaci iz Nemačke, Slovenije, Hrvatske, Estonije i Poljske, pružili su veoma važan uvid u izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o upotrebi kamera za video nadzor i biometrijsko prepoznavanje u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije, pozdravila je pravovremenu debatu o važnom izazovu savremenog sveta - pronalaženje ravnoteže između tehnološkog napretka, javne bezbednosti i unapređenja osnovnih prava, uključujući pravo na privatnost. Pozdravljajući konsultacije sa civilnim sektorom o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima, ona je ukazala na potrebu da se proceni srazmernost i neophodnost predloženog sistema video nadzora u javnim prostorima i obrade podataka o softveru ličnosti za prepoznavanje lica.

Nj. E. Anke Konrad, ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Srbiji, istakla je važnost da se građani osećaju zaštićeni i bezbedni, ali u isto vreme da budu sigurni da su njihovi podaci zaštićeni i da nisu zloupotrebljeni. „Povelja o osnovnim pravima Evropske unije u svom članu 8 garantuje pravo na zaštitu podataka o ličnosti. Takvi podaci moraju biti obrađeni pošteno u određene svrhe i na osnovu pristanka dotične osobe ili nekog drugog legitimnog osnova utvrđenog zakonom“, zaključila je Konrad.

Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je istakao da u Republici Srbiji ovakva tehnologija još nije u upotrebi i nije rešena Zakonom, ali u mnogim državama jeste, zbog čega će nam biti posebno dragocena iskustva stručnjaka iz zemalja EU koja ćemo danas čuti i koja ćemo moći da iskoristimo kada budemo osmišljavali našu politiku i zakone.