Imaš pravo!

5. Decembar 2023.

"Imaš pravo!" - kampanja za promociju mehanizma besplatne pravne pomoći predstavljena je u Beogradu, Novom Sadu i Užicu lokalnim medijima i javnosti iz više od 50 jedinica lokalne samouprave, kako bi se podigla svest građana o mogućnostima koje pruža Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Uporedo sa kampanjom, takođe se sprovode obuke za budžetiranje i odobravanje zahteva za besplatnu pravnu pomoć u brojnim opštinama i gradovima širom Srbije. 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donet je 2019. godine sa ciljem da se svakom licu, posebno najugroženijim građanima i građankama, omogući pristup pravdi i pravna zaštita. Iako je sistem besplatne pravne pomoći uspostavljen krajem 2019. godine, još uvek postoji slaba informisanost građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć i brojne slabosti u primeni zakona.

Kampanju su zajednički inicirali Ministarstvo pravde, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, uz podršku projekta "Jačanje vladavine prava u Srbiji", koji je zajednički finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), a koji sprovodi GIZ.